HET ONDERZOEK FLOW-VO

In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen kiezen uit een groot aantal schoolvakken, profielen en schoolniveaus, afhankelijk van hun leerprestaties en interesses. De keuzemogelijkheden die leerlingen hebben zijn ook afhankelijk van het aanbod van de school. De gekozen route bepaalt voor een groot deel de verdere loopbaan(kansen). Een voorbeeld hiervan is de beperking in studiekeuzemogelijkheden op basis van het profiel en de vakken die een leerling gekozen heeft in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Wat houdt dit onderzoek in?
Om inzicht te krijgen in de schoolloopbanen en bijbehorende keuzeprocessen bestuderen we in Flow-vo de gehele schoolloopbaan van leerlingen in het voortgezet onderwijs, van leerjaar 1 tot en met het examenjaar. We kijken naar de gevolgde route, de profielkeuze en de vakkenkeuze. Hierbij is ook aandacht voor het aanbod van de school en de adviezen die vanuit de school aan leerlingen worden gegeven over hun keuzemogelijkheden. We brengen in kaart welke keuzemogelijkheden er zijn en de leerlingen ervaren als daadwerkelijke keuzemogelijkheid of mogelijk keuzealternatief, en welke schoolloopbanen leerlingen doorlopen. We onderzoeken in hoeverre profiel- en vakkenkeuzes beïnvloed en ingeperkt of verruimd worden door het beleid en de (adviserings)cultuur van een school en in hoeverre de keuzes die leerlingen (willen) maken, verklaard kunnen worden vanuit hun schoolprestaties uit voorgaande jaren en andere achtergrondkenmerken.

Vacature student-assistent

In het onderzoek Flow-vo bestuderen we schoolloopbanen en bijbehorende keuzeprocessen van middelbare scholieren. Hiervoor worden onder andere diepte-interviews gehouden met decanen, mentoren en leerlingen van verschillende scholen. Die gaan over hoe scholen leerlingen begeleiden bij hun profiel- en vakkenkeuze en wat leerlingen daarvan vinden.

Om ongeveer 60 uur aan interviews te transcriberen van gesproken naar geschreven tekst, zoeken we een student-assistent voor de periode tussen november 2019 en juli 2020. Dit zal gemiddeld 12 uur per week in beslag nemen (0,3 fte), maar bij voorkeur is de student hierin flexibel. Verder dient de student de Nederlandse taal zeer goed te beheersen en snel en accuraat te kunnen typen (typediploma is een pré).

Inlichtingen en reageren uiterlijk maandag 30 september via Inge Wichgers: i.j.m.wichgers@rug.nl. Bij sollicitatie graag een motivatiebrief en CV meesturen en ervaring met transcriberen en/of secuur werken vermelden.

VOOR HET SCHOOLTEAM

Deelname aan het onderzoek houdt in dat wij, met toestemming van leerlingen en ouders/verzorgers, loopbaan- en achtergrondgegevens van leerlingen opvragen vanuit het leerlingvolgsysteem. Verder nemen we…

Lees meer…


VOOR DE LEERLINGEN

In het schooljaar 2018/2019 zal aan de examenleerlingen gevraagd worden een aantal achtergrondgegevens (bijvoorbeeld geslacht en leeftijd) in te vullen die nog niet bekend zijn bij de school. Daarnaast zal er twee keer een vragenlijst…

Lees meer…


KEUZEAPP

Om een nieuwe generatie leerlingen te helpen bij het maken van hun keuzes zal een online keuzeapp worden ontwikkeld. Leerlingen, ouders en verzorgers, leerkrachten, mentoren en decanen kunnen gebruik maken van deze keuzeapp…

Lees meer…