Voor de leerlingen

Hieronder staat een omschrijving van de dataverzameling waarbij de leerlingen actief betrokken zijn.

Schooljaar 2018/2019
In het schooljaar 2018/2019 is er  een vragenlijst afgenomen over de keuzemogelijkheden en keuzealternatieven/ -afwegingen bij leerlingen in het eerste jaar van het vmbo en het tweede jaar van het havo en vwo. Deze vragenlijsten vonden halverwege het schooljaar plaats. Verder werden op sommige scholen met enkele leerlingen interviews gehouden over schoolcultuur.

Schooljaar 2019/2020
Er is in het schooljaar 2019/2020 bij leerlingen in het tweede jaar van het vmbo en het derde jaar van havo en vwo ook de vragenlijst over keuzemogelijkheden en keuzealternatieven/-afwegingen afgenomen. Verder werden op sommige scholen met enkele leerlingen interviews gehouden over schoolcultuur.

Schooljaar 2020/2021
In het schooljaar 2020/2021 zal bij de leerlingen in het derde jaar van het vmbo en het vierde jaar van havo en vwo een vragenlijst worden afgenomen over de keuzemogelijkheden en keuzealternatieven/-afwegingen.  Verder worden op sommige scholen met enkele leerlingen interviews gehouden over schoolcultuur.

In onderstaande tabel is aangegeven (d.m.v. X) welke leerlingen in welk studiejaar vragenlijsten dienen in te vullen.

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Vmbo 1

X

Vmbo 2

X

Vmbo 3

X

Vmbo 4

Havo 1

Havo 2

X

Havo 3

X

Havo 4

X

Havo 5

Vwo 1

Vwo 2

X

Vwo 3

X

X

Vwo 4

X

Vwo 5

Vwo 6