Hieronder staat een omschrijving van de dataverzameling waarbij de leerlingen actief betrokken zijn.

Schooljaar 2018/2019
In het schooljaar 2018/2019 zal er  een vragenlijst worden afgenomen over de keuzemogelijkheden en keuzealternatieven/ -afwegingen bij leerlingen in het eerste jaar van het vmbo en het tweede jaar van het havo en vwo. Deze vragenlijsten zullen halverwege het schooljaar plaatsvinden. De precieze datum zal in overleg met de school ingepland worden. Voor de leerlingen in de bovenbouw van alle niveaus zullen ook vragenlijsten worden uitgezet. Verder worden op sommige scholen met enkele leerlingen interviews gehouden over schoolcultuur.

Schooljaar 2019/2020
Er zal in het schooljaar 2019/2020 bij leerlingen in het tweede jaar van het vmbo en in het derde jaar en het derde jaar van havo en vwo ook de vragenlijst over keuzemogelijkheden en keuzealternatieven/-afwegingen afgenomen worden. Verder worden op sommige scholen met enkele leerlingen interviews gehouden over schoolcultuur.

Schooljaar 2020/2021
In het schooljaar 2020/2021 zal bij de leerlingen in het tweede en derde jaar van het vmbo en het derde en vierde jaar van havo en vwo een vragenlijst worden afgenomen over de keuzemogelijkheden en keuzealternatieven/-afwegingen.  Verder worden op sommige scholen met enkele leerlingen interviews gehouden over schoolcultuur.

In onderstaande tabel is aangegeven (d.m.v. X) welke leerlingen in welk studiejaar vragenlijsten dienen in te vullen.

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Vmbo 1

X

Vmbo 2

X

X

Vmbo 3

X

Vmbo 4

Havo 1

Havo 2

X

Havo 3

X

X

Havo 4

X

Havo 5

Vwo 1

Vwo 2

X

Vwo 3

X

X

Vwo 4

X

Vwo 5

Vwo 6