Hieronder staat een omschrijving van de dataverzameling waarbij de leerlingen actief betrokken zijn.

Schooljaar 2018/2019
In het schooljaar 2018/2019 zal aan de examenleerlingen gevraagd worden een aantal achtergrondgegevens (bijvoorbeeld geslacht en leeftijd) in te vullen die nog niet bekend zijn bij de school. Daarnaast zal er twee keer een vragenlijst worden afgenomen over de keuzemogelijkheden en keuzealternatieven/ -afwegingen bij leerlingen in het eerste jaar van het vmbo en het tweede jaar van het havo en vwo. Deze vragenlijsten zullen halverwege en aan het einde van het schooljaar plaatsvinden. De precieze datum zal in overleg met de school ingepland worden. Voor de leerlingen in de bovenbouw van alle niveaus zullen ook vragenlijsten worden uitgezet. Verder worden op sommige scholen met enkele leerlingen interviews gehouden over schoolcultuur.

Schooljaar 2019/2020
Leerlingen in het eerste jaar van het vmbo en het tweede jaar van het havo en vwo zullen tweemaal (halverwege en aan het einde van het jaar) een vragenlijst invullen over de keuzemogelijkheden en keuzealternatieven/ -afwegingen. Daarnaast zal bij leerlingen in het tweede, derde en vierde  jaar van het vmbo en in het derde jaar en de bovenbouw van havo en vwo ook de vragenlijst over keuzemogelijkheden en keuzealternatieven/-afwegingen afgenomen worden. Voor examenleerlingen is een korte vragenlijst opgesteld over de achtergrondgegevens van deze leerlingen die niet bekend zijn op de school. Verder worden op sommige scholen met enkele leerlingen interviews gehouden over schoolcultuur.

Schooljaar 2020/2021
In het schooljaar 2020/2021 zal bij de leerlingen in het tweede, derde en vierde jaar van het vmbo en het derde jaar en de bovenbouw van havo en vwo een vragenlijst worden afgenomen over de keuzemogelijkheden en keuzealternatieven/-afwegingen. Bij de examenleerlingen van alle niveaus zal een korte vragenlijst uitgezet worden over de achtergrondgegevens van deze leerlingen die niet bekend zijn bij de school. Verder worden op sommige scholen met enkele leerlingen interviews gehouden over schoolcultuur.

In onderstaande tabel is aangegeven (d.m.v. X) welke leerlingen in welk studiejaar vragenlijsten dienen in te vullen.

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Vmbo 1

X

X

Vmbo 2

X

X

Vmbo 3

X

X

Vmbo 4

Havo 1

Havo 2

X

X

Havo 3

X

X

Havo 4

X

X

Havo 5

Vwo 1

Vwo 2

X

X

Vwo 3

X

X

Vwo 4

X

X

Vwo 5

Vwo 6