Voor het schoolteam

Deelname aan het onderzoek houdt in dat wij, met toestemming van leerlingen en ouders/verzorgers, loopbaan- en achtergrondgegevens van leerlingen opvragen uit het leerlingvolgsysteem. Verder nemen we vragenlijsten en interviews af bij leerlingen en medewerkers over de keuzeprocessen, en voeren we een documentenanalyse uit op beleidsstukken van de school.

Dit betekent dat wij enkele keren per jaar naar uw school komen om vragenlijsten af te nemen bij de leerlingen (zie tabblad ‘voor de leerlingen’). Ook willen wij samen met u kijken welke informatie over de leerlingen en hun schoolloopbanen uit het leerlingvolgsysteem -meestal Cum Laude of MMP- gebruikt kan worden.

Daarnaast verdiepen wij ons in de schoolcultuur en het schoolbeleid met betrekking tot schoolloopbanen. Met dat doel bekijken we documenten over onder andere profiel- en vakkenkeuze en de werking van het decanaat. We houden ook interviews met decanen, mentoren en enkele leerlingen over hoe de advisering en het kiezen in zijn werk gaat op uw school en we zijn aanwezig bij enkele loopbaanbegeleidingslessen en vergaderingen. Dit alles gebeurt uiteraard in overleg.

Na afloop schrijven we voor elke deelnemende school een rapport over de schoolloopbanen van de leerlingen. We maken ook een algemene vergelijking met de onderzoeksresultaten van de andere scholen. Zo krijgt u beter inzicht in de schoolloopbanen van de leerlingen op uw school, de invloed van schoolbeleid en –cultuur en de keuzes van leerlingen op de schoolloopbanen.